Úvodní stránka » FAQ » IP adresa

IP adresa

Aby byl SSL certifikát správně funkční, musí se nejen správně nainstalovat, ale je nutné pro daný certifikát vyhradit samostatnou IP adresu. Na firewallu a routeru je také nutné pro tuto IP povolit zabezpečenou komunikaci na portu 443 a danou IP přiřadit k doméně, na kterou se certifikát zřizuje.

SSL certifikát je vystaven a funkční pouze pro doménu, pro kterou byl objednán. Přesný údaj o názvu domény se uvádí ve veřejném klíči (TXT request) v položce Common name.

IP adresa může být v průběhu provozu SSL certifikátu změněna - funkčnost nebude ovlivněna.


Kontakt

ZONER software, a.s.
Nové sady 18
602 00 Brno
+420 543 257 244
FAX +420 543 257 245